Menu

More Articles...

 1. Vitaminorja në pikëpyetje dhe në pikëçuditëse - Violeta Gashi
 2. Dritëzimi i veshjeve njëanësore dhe dyanësore - Violeta Gashi
 3. Letër frymëzuese - Violeta Gashi
 4. Dy duar aromës së pashuar - Violeta Gashi
 5. Zbukurimi jonjerëzor ecë tek i njëjti apo edhe ngjasimi edhe atë gjer në shtatë breza por bie i pari dhe i dyti e shtatë brezat nga mendja - Violeta Gashi
 6. Zbukurim njerëzor dhe qethja papastrim - Violeta Gashi
 7. Lisi dhe degët e lisit - Violeta Gashi
 8. Shigjeta në zemër dhe në mendje - Violeta Gashi
 9. Pleqëria nga rinia - Violeta Gashi
 10. Lule të librit ushqyes - Violeta Gashi
 11. Unë ua kam sjellur kopshtin e bukur dhe ju duhet të afroni kopshtin e bukur tek unë - Violeta Gashi
 12. Vështirë në fillim pa fluturuesin në data caktuese - Violeta Gashi
 13. Lulet shëruese - Violeta Gashi
 14. Ulja në qiell me pa dhe me meritë - Violeta Gashi
 15. Edhe bluar'si ujit ka mbjellur dhe rritur pastërti por kush ka mbjellur dhe rritur papastërti - Violeta Gashi
 16. Korbi më i zi në rrugë pa kokë - Violeta Gashi
 17. Nata lind.... - Violeta Gashi
 18. Disa nga gjakpirësit-ët.... - Violeta Gashi
 19. Disa Plisave - Violeta Gashi
 20. Gjethja e prerë - Violeta Gashi
 21. Duam dritë edhe ne të dritës.... - Violeta Gashi
 22. Liria dyanësore sjellë shkurt ngulfatje por jo gjat kur fiton tejdukshmëria çmueshmërisë - Violeta Gashi
 23. Ulërima tek kafshët dyanësore por fiton mendja - Violeta Gashi
 24. Pesë burrave - Violeta Gashi
 25. Biseda me dy tehe - Violeta Gashi
 26. Lule dhe fera - Violeta Gashi
 27. Çartja e enës së ajrit - Violeta Gashi
 28. Qyteti pa shije si njerka keqe por kishte përqafuar shija rrugën e ëmbëlsisë si Nëna mirë - Violeta Gashi
 29. Përmirësimi dhe hidhërimi - Violeta Gashi
 30. Shkarravitjet dhe Maturitë - Violeta Gashi

Autor të ndryshëm